Clubcafe

Het café waar de club het meest te vinden is. Dikwijls is dit de plaats van afspraak voor activiteiten. In dat café gaan ook de clubavonden door.
Meestal hebben de clubs een goede band met de cafébaas. Het is ook mogelijk dat een club meerdere clubcafés heeft.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under GNU Free Documentation License.