Colloquium

Colloquium betekent in het algemeen een discussie of bijeenkomst. Het woord is afgeleid uit het Latijn waarin de letterlijke betekenis "samenspraak" is.

Colloquim als onderdeel van een cantus

Het colloquium is een onderdeel van een cantus. Tijdens het colloquium is het iedereen toegestaan om te praten, in tegenstelling tot de momenten waarop silentium vereist is. Tijdens het colloquium wordt er niet gezongen.
Bij de meeste clubs is de traditie van het colloquium verloren gegaan.

Andere betekenissen

"Colloquium" is ook de naam van het algemene programma van het Senioren Konvent Ghendt, dat wordt verdeeld tijdens de wekelijkse Raad der Seniores.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under GNU Free Documentation License.