De slag om het Gravensteen

De slag om het Gravensteen is gebaseerd op een gedicht van Eugeen De Ridder. Armand Preud'homme componeerde er de muziek bij.

Het lied beschrijft de bezetting van het Gravensteen te Gent op 16 november 1949 door een aantal studenten. Hiermee wilden de studenten protesteren tegen de verhoging van de bierprijs en de afschaffing van de witte helmen bij de politie. Deze helm werd vervangen door een blauwe kepie en hierdoor zouden de agenten minder goed te onderscheiden zijn van o.a. postbodes.

Uiteindelijk slaagden politie en brandweer erin om de studenten in te rekenen. De publieke opinie stond echter aan de kant van de studenten en daarom werd geen enkele student vervolgd. Dit tot grote opluchting van enkele studenten Rechten.

Melodie

De originele partituur

Tekst

1. Te Gent, de oude stede,
Daar lag het Gravensteen
Sinds eeuwen als vergeten,
Verlaten en alleen.
Tot plots studentenkeerlen,
Belust op leute en lach,
Met list de burcht verov'ren,
Zo zonder stoot of slag.
Keerzang:

Spuiters van Vlaanderen!
Gent brult van pret:
"'t Gravenkasteel door studenten bezet!"
Ze zitten er binnen! wie krijgt z'er uit.
Ze vrezen noch knuppel, noch water, noch spuit!
Belegeraars zo ge ten aanval wilt gaan.
Pas op, pas op, pas op, pas op!
Uilenspiegel, Uilenspiegel voert hen aan!

2. 't Pandoerenheir, zeeghaftig,
Rolt ladders bij de muur,
En neemt met waterlansen,
De ruïne onder vuur.
Maar appels als granaten,
Ontploffen op de grond,
En 't slijmig schroot zaait pletsend,
Verwarring in het rond.

3. 't Studentengild, verbeten
Bedekt met stof en as,
Verschoot zijn laatste appel,
Zijn laatste zode gras.
Toen was hun strijd gestreden…
Maar, door de eeuwen heen,
Zal Vlaadrens lach herdenken,
De slag om 't Gravensteen!

Gebruik

De slag om het Gravensteen wordt dikwijls in het begin en op het einde, tijdens het plechtig gedeelte, van de cantus gezongen.
Daarbij wordt de tweede strofe niet gezongen. Ook is het dikwijls de gewoonte om de even regels van de strofen twee maal te zingen (zie partituur).

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under GNU Free Documentation License.