Klokke Roeland

De melodie van Klokke Roeland werd gecomponeerd door J. De Stoop en de tekst is van Albrecht Rodenbach.

Het lied is een toonbeeld van strijd tegen de verfransing met als voorbeeld de oude strijdlust en vrijheidszin van de oude Vlaamse steden - in dit geval Gent - tegen de Franse koning.

De oorspronkelijke luidklok in het Gentse Belfort die in 1325 werd opgehangen, is de echte Klokke Roeland. In de 17e eeuw werd hij omgesmolten tot een carillon (beiaard), en kreeg het Belfort drie nieuwe luidklokken: de Triomphanten. Op het E.Braunplein in Gent staat de grootste van deze luidklokken die gegoten is in 1660 op een sokkel, omdat hij in 1914 barstte. Deze klok heet eigenlijk Grote Triomphante, maar in de volksmond wordt deze Klokke Roeland genoemd. In 1948 werd er een nieuwe luidklok in het Belfort gehangen, de St-Michielsklok, die nu de nieuwe Roeland is. Het is echter de bedoeling dat de Grote Triomphante, die nu gerestaureerd is, zijn plaats in de toren weer inneemt.

Melodie

Klokke_Roeland.jpg

Tekst

1.
Boven Gent rijst,
Eenzaam en grijsd',
't Oud Belfort, zinbeeld van 't verleden
Somber en groots,
Steeds stom en doods
Treurt de oude Reus op 't Gent van heden
Maar soms hij rilt,
En eensklaps gilt
Zijn bronzen stemme door de stede :
"Trilt in uw graf, trilt, Gentse helden,
Gij, Jan Hyoens, gij, Artevelden:
Mijn naam is Roeland, 'k kleppe brand
En luide storm in Vlaanderland!"

2.
Een bont verschiet
Schept 't bronzen lied,
Prachtig weertoverd mij voor de ogen,
Mijn ziel erkent
Het oude Gent,
't Volk komt gewapend toegevlogen.
't Land is in nood:
"Vrijheid of dood!"
De gilden komen aangetogen.
'k Zie Jan Hyoens, 'k zie de Artevelden
En stormend roept Roeland den helden:
"Mijn naam is Roeland, 'k kleppe brand
En luide storm in Vlaanderland!"

3.
O heldentolk,
O reuzenvolk,
O pracht en macht van vroeger dagen!
O bronzen lied,
'k Weet uw bedied
En ik versta het verwijtend klagen
Doch wees getroost
Zie, het oosten bloost
En Vlaanderens zonne gaat aan het dagen.
"Vlaanderen die leeu!"
Tril, oude toren,
En paar uw lied met onze koren,
Zing: "ik ben Roeland, 'k kleppe brand,
Luide triomf in Vlaanderland!"

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under GNU Free Documentation License.