Peter / Meter

Bij de doopcantus krijgt iedere schacht een peter of meter. Het is diens taak de schacht te helpen in de studie en in het studentenleven. Zo moet de peter of meter ook de schacht helpen bij het aanleren van de liederen. Het is wel de taak van de schacht om de peter of meter regelmatig van bier en sigaretten te voorzien, of indien gewenst, een andere opdracht voor de peter of meter te vervullen, zoals er zijn: diens kot opkuisen, eens een lekkere maaltijd bereiden, enz… Meestal bouwen Peter/Meters en hun mete– of petekind een goede relatie op. Het is echter niet de bedoeling dat het mete– of petekind als een slaaf behandeld wordt.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under GNU Free Documentation License.