Schachtentemmer

De schachtenmeester, ook wel ''schachtentemmer'' genaamd, is de verantwoordelijke voor de schachten tijdens hun eerste jaar bij de club.
De schachtenmeester gedraagt zich als tussenpersoon (op een cantus althans) tussen de senior en de schachten.
Hij zal hen helpen een volleerd lid te worden van de studentenclub. Zo is het zijn taak de doop te organiseren. Na de doop overhandigt hij de schachten een clublintje, vanaf dan zijn ze officieel lid van de club.
Hij is ook degene die tijdens de ontgroening de schachten benoemt tot officiƫle commilitones van de club.

In veel gevallen fungeert hij ook als aanspreekpunt voor de eerstejaars.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under GNU Free Documentation License.