Toedrinken

Wanneer men iemand toedrinkt, is dit een teken van onderlinge vriendschap of appreciatie voor degene wie je toedrinkt. Het toedrinken gaat als volgt:

De ene steekt z’n glas vooruit in de richting van degene wie hij wil toedrinken en houdt z’n andere hand op het achterhoofd. De andere is verplicht om op het toedrinken in te gaan en klinkt z’n glas tegen het glas van de eerste. Het is de bedoeling dat de toegedronkene evenveel drinkt als de toedrinker.
Wanneer het drinken gedaan is klinkt men het glas nog eens. Een commilito mag een andere commilito of een schacht toedrinken. Een commilito mag nooit de praeses toedrinken. Een schacht mag enkel een andere schacht toedrinken, maar nooit een commilitoon.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under GNU Free Documentation License.